SpareBank 1 SMN er det ledende finanskonsernet i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert i 42 kommuner rundt omkring i regionen og har hovedkontoret vårt i Trondheim. Som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen vår. Vår visjon "Sammen får vi ting til å skje" betyr at vi ønsker å skape resultater og utvikling i samarbeid med våre kunder, partnere og ildsjeler i lokalsamfunnet. Bærekraft og sosialt ansvar er en viktig del av vår identitet. Vi er til sammen 1600 ansatte fra Rørvik i nord til Årdal i sør som alle brenner for å skape gode kundeopplevelser.

Vi er på utkikk etter en dyktig og likandes Compliance Officer

Compliance Officer

SpareBank 1 SMN er en bank med sterke lokale røtter som er tydelig til stede i lokalsamfunnet. Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar, og compliancefunksjonen spiller en viktig rolle i å ivareta de krav omgivelsene stiller til oss. Nå ønsker vi å forsterke arbeidet vårt med å sikre at vi til enhver tid overholder regelverket vi som bank- og finanskonsern er underlagt.

Compliancefunksjonen i SMN består i dag av seks ansatte med ulike oppgaver innenfor regelverk som blant annet anti-hvitvasking, personvern, forbrukervern og verdipapirhandel. Avdelingen har ansvar for å holde oversikt over de regulatoriske kravene som stilles til virksomheten, samt sørge for å følge opp at kravene omsettes til rutiner og praksis i virksomheten. Vi er nå på utkikk etter en dyktig og likandes Compliance Officer som skal styrke vårt team.

Rollen som Compliance Officer består først og fremst av å gi råd til ledelse og andre ansatte om hva som skal til for å etterleve regelverk vi er underlagt, samt å sikre at etterlevelse overvåkes og kontrolleres. Hovedtyngden av risikoområder og regelverk som den vi nå leter etter er tiltenkt å fokusere på er innenfor personvern og forbruker-/investorbeskyttelse. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet innebære løpende vurdering og oppfølging av bankens etterlevelse av gjeldende regelverk, både på konsern- og lokalt nivå.

Stillingen rapporterer til Leder Compliance og vil jobbe tett med både leder og personvernombud for å identifisere og evaluere compliance risiko og følge opp forretningen etter gjeldende regelverk og retningslinjer. Du vil også bidra til avdelingens rapportering til ledelse og styre.

Vi ser etter deg som har

 • Høyere utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen jus, økonomi eller revisjon
 • Minimum 5 års relevant erfaring, fra for eksempel internrevisjon eller annet arbeid innenfor internkontroll og risikostyring
 • God kjennskap til regelverk i bank- og finansbransjen
 • Erfaring med ledelsesrapportering og kommunikasjon mot ledelse og myndigheter
 • Kompetanse innenfor personvernlovgivning og/eller verdipapirlovgivning vil være en fordel
 • Fokus på kontinuerlig forbedring, og som er nysgjerrig på hvordan bruk av teknologi kan bidra til dette

Den rette kandidaten ønsker å bidra til at compliancefunksjonen er en relevant og konstruktiv sparringspartner innenfor spørsmål som har med regelverksetterlevelse å gjøre. Rett kandidat har også:

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode prioriteringsevner
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Integritet og evne til å gjøre etiske vurderinger
 • Evne til å trekke ut essensen fra komplekse lover og regler og formidle hvordan dette kan omsettes i praksis
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • På kort tid vil du få et stort nettverk i SpareBank 1 SMN og god innsikt i bankbransjen. Hos oss får du en fremtidsrettet arbeidsgiver som tar samfunnsansvar og har sterk lokal forankring. Som en del av Compliance vil du få kompetente kolleger med sterk lagfølelse. Det vil si at vi har med oss bankens visjon i hverdagen som er "Sammen får vi ting til å skje". Som arbeidsgiver tilbyr SpareBank 1 SMN en rekke ansattgoder som gir trygghet, motiverer til fysisk aktivitet, og styrker det sosiale nettverket på og utenfor jobben. 

 

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Leder Compliance Camilla Stang, på telefon 9798 1745 eller camilla.stang@smn.no

 

Søk ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema og legg ved CV, søknad, og karakterutskrifter. Aktuelle kandidater vil fortløpende bli invitert til intervju.

Del på LinkedIn:
Fylke:
Trøndelag
Søknadsfrist:
21.11.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Trondheim
Kontaktpersoner:
Camilla Stang
mob: +47 97981745
Hjemmeside:
http://www.smn.no